Chula Systems Engineering (CUSE) เปิดรอบสอง “2nd Admission 2019” รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรสองปริญญา Master of Engineering & Master of Science ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิ.ย. 2562 เปิดเรียนโมดูลแรกในเดือน ส.ค. 2562 (พิจารณาใบสมัครและหลักฐานการสมัครเสร็จสิ้น สามารถเข้าศึกษาได้โดยไม่มีการสอบ ดูรายละเอียด Admission requirements, APPLY NOW !

* หลักสูตร Master of Engineering & Master of Science ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา 2 ใบ จาก 2 สถาบันชื่อดัง คือ

M.Eng. in Engineer Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

M.Sc. Engineering Business Management (M.Sc. EBM) หรือ

M.Sc. Supply Chain and Logistics Management (M.Sc. SCLM) หรือ

M.Sc. Service Management and Design (M.Sc. SMD) จาก the University of Warwick (ในสาขาใดสาขาหนึ่งตามที่เลือกเรียน)

**หลักสูตรนี้เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ทั้งที่สำเร็จปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ต้องการองค์ความรู้ด้านการจัดการวิศวกรรมศาสตร์ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและประยุกต์ใช้ในธุรกิจทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. เลือกหลักสูตรที่ต้องการจาก http://www.cuse.eng.chula.ac.th
 2. ดาวน์โหลด Application and Recommendation forms  จากนั้นส่งใบสมัคร หลักฐานการสมัคร และค่าสมัคร 600 บาท ที่ cuse.chula@gmail.com
 3. รับทราบผลการสมัครจากเจ้าหน้าที่
 4. เปิดเรียนในเดือน ส.ค. 2562

ข้อมูลสำคัญ

 • แหล่งข้อมูลทั้งหมดของหลักสูตร CUSE ได้แก่ http://www.cuse.eng.chula.ac.th
 • ค่าเรียน CUSE&WMG ทั้งหลักสูตร 660,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นโมดูล โมดูลละ 50,000 บาท และค่าวิทยานิพนธ์ 60,000 บาท
 • ทั้งหลักสูตร มี 12 โมดูล เรียนเป็นโมดูล (ประมาณ 1 โมดูลต่อเดือน) 5 วัน/โมดูล : เสาร์ อาทิตย์ และศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ของสัปดาห์ต่อมา http://cuse.eng.chula.ac.th/information-for-current-students/
 • ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี โดยมีเวลาแรกเข้า 2 ช่วงเวลาในเดือน เม.ย. และ ก.ย (หรือ ส.ค.) ของปีการศึกษา โทรสอบถามรายละเอียดและติดต่อเข้าเยี่ยมชมสถานที่ได้ทุกเมื่อในวันเวลาราชการ ได้ที่ คุณยา 02-218-6804, 064-983-4495 วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. Email: cuse.chula@gmail.com
 • หลักเกณฑ์การสมัครเรียนโดยไม่มีการสอบ http://cuse.eng.chula.ac.th/admission-process/
  *** หลักฐานประกอบการสมัครได้แก่ 1. ทรานสคริปต์ 2. ใบปริญญา 3. ใบสมัคร 4.หนังสือ recommend 2  ฉบับ 5. หนังสือแสดงประสบการณ์การทำงาน ถ้ามี 6. เอกสารแสดงเหตุผลในการสมัครเรียนหลักสูตร (WMG จะเป็นผู้พิจารณาใบสมัคร จุฬาฯจะเป็นผู้ประสานงาน)
 • เกณฑ์ภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 โดยเฉลี่ย แต่ทุกตัวต้องไม่ต่ำกว่า 6

  **** ในกรณีผลสอบ IETS ยังไม่ถึงเกณฑ์ ทาง WMG จะพิจารณารับเข้าเรียนแบบติดเงื่อนไข โดยรับเข้าเป็นแบบ Post graduate diploma หลังจากนั้นเมื่อคะแนนของการบ้าน (ไม่มีการสอบ) ในแต่ละโมดูลเกินกว่า 55% ใน 4 โมดูลแรกที่เรียน WMGจะปรับสถานะเป็น MSc
 • นิสิตสามารถเรียนที่ศูนย์อื่นๆในประเทศเครือข่าย 9 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ตุรกี และไซปรัส ได้ 2 วิชา โดยมีค่าลงทะเบียนเรียนเท่ากับศูนย์จุฬาฯ โมดูลละ 50,000 บาท
 • APPLY NOW !

ติดตามอัพเดทเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CuseWmg